Selma Pašagić, dr. med.

Kantonalna bolnica “dr Irfan Ljubijankić” Bihać, Bosna i Hercegovina.

Rođena u Sanskom Mostu 03.07.1989., godine gdje je završila osnovnu školu te Opću gimnaziju, a zatim upisala Medicinski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje dr. med. dana 14.07.2016. godine.

Prvo radno iskustvo počinje u februaru 2017 godine, kao profesor u srednjoj Medicinskoj školi Bihać na predmetima Higijena i Kirurgija. Potom počinje raditi u ZU Domu zdravlja Bihać kao dr. med u ambulanti Porodične medicine, i u područnim ambulantama mjesnih zajednica u okolini grada Bihaća. Novembra 2017 godine počinje raditi u Kantonalnoj bolnici “dr Irfan Ljubijankić” kao dr. med u Centru urgentne medicine. Kao predavač u srednjoj Medicinskoj školi Bihać trenutno na predmetu Interna medicina.

28. septembra 2017. godine završila European Resuscitation council Advanced Life Support Provider; a u decembru 2017 godine završila tečaj Osnove palijativne medicine, u sklopu projekta PALL NET, pod edukacijskom palicom CEPAMET-a, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s voditeljima tečaja prof dr sc Marijana Braš i prof dr sc Veljko Đorđević.

Tokom studijskih godina učestvovala na više kongresa i edukacija, od kojih bi izdvojila: 3. studenski kongres neuroznanosti-NEURI 2013 s internacionalnom participacijom Rijeka/Rab, Hrvatska; aktivni učesnik s radom na temu “Shizophrenia and other psychotic disorders like shizophrenia with emphasis on the lenght of stay and treatment”, 2007 at the Psychiatric clinic KCU Sarajevo; 2014. godine Tuzla Brain Week pod organizacijom Udruženja studenata Medicus, aktivni učesni; predavač na temu Right brain vs left brain; koordinator u organizacijskom timu International medical student congress Sarajevo-SaMed 2015 i 2016 god; učesnik i volonter na 16toj internacionalnoj konferenciji “Syrian American Medical Society 1998” u Sarajevu, BiH.

Vlastito iskustvo u porodici je dovelo do želje da se bavi sa područjem medicine i pacijentima kojima treba palijativna skrb.