prof. dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog

Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog, izvanredna je profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem trenutačno obnaša funkciju dekanice.

Težišta njenog znanstveno-istraživačkog rada su bio-psiho-socijalne osobine djece s teškoćama u razvoju, adolescenata i odraslih s invaliditetom (posebno s ADHD poremećajem, intelektualnim teškoćama, selektivnim mutizmom, emocionalnim teškoćama), psihodijagnostički postupci kod ranjivih skupina, oblici potpore – rehabilitacija i terapija igrom, mentalno zdravlje, socijalno uključivanje te uključivanje u redovne sustave odgoja i obrazovanja (dječji vrtići, osnovna i srednja škola, visoko obrazovanje).

Nastavu izvodi na preddiplomskoj i diplomskoj razini te doktorskom studiju na Edukacijsko-rehabilitacijom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na drugim sveučilištima u Sloveniji i Bosni i Hercegovini kao gostujući profesor.

Osim znanstvenog i nastavnog rada ukupno 36 godina intenzivno djeluje u profesionalnom području savjetovanja, psihološke dijagnostike i terapije sa djecom i mladima i njihovim roditeljima s većim i blažim teškoćama, u posebnim i inkluzivnim (redovnim ) uvjetima te Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Veliki dio svog stručnog djelovanja posvetila je edukaciji društvene zajednice u svrhu senzibilizacije i prihvaćanja osoba s različitim teškoćama i invaliditetom u socijalnu sredinu. Tako je održala brojna pozvana i javna predavanja za učitelje, odgajatelje, stručne suradnike i širu društvenu zajednicu kroz stručne skupove, edukacije u organizaciji: Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ustanova u području odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite te brojnih udruga civilnog društva na temu osobitosti djece s posebnim potrebama i odrslih osoba s invaliditetom (posebno djece i odraslih s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem – ADHD, te djece i odraslih s intelektualnim teškoćama).

Publicirala je veći broj znanstvenih i stručnih radova, koautorica je sveučilišnog udžbenika, sudjelovala je kao voditeljica i suradnica u većem broju znanstvenih i stručnih projekata, sudjelovala je s izlaganjima na brojnim znanstvenim i stručnim međunarodnim i domaćim konferencijama/skupovima te je bila članica (i predsjednica) programskih i organizacijksih odbora znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova.

2016. godine dodijeljeno joj je društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva “Marulić: Fiat Psychologia” za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije u 2016. godini.

Članica je Upravnog odbora EAMHID (The European Association for Mental Health in Intellectual Disability), Članica je hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, te je dopredsjednica Hrvatskog društva za mentalno zdravlje osoba s intelektualnim teškoćama.