Prof. Dr. Sc. Igor Filipčić, dr. med.

Igor Filipčić završio je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je psihijatrije s užom specijalizacijom iz biologijske psihijatrije. Trenutno je predavač na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Također je ravnatelj Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“ u Zagrebu. Autor je više od 50 znanstvenih radova i nekoliko poglavlja u knjigama te je napisao više od 150 sažetaka za stručne skupove. Često predaje i imao je više od 300 prezentacija na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima. Član je mnogih znanstvenih organizacija, uključujući i Hrvatsko Psihijatrijsko društvo, Američko psihijatrijsko društvo, Europsko psihijatrijsko društvo i Međunarodno društvo za istraživanje shizofrenije.