Prof. Dr. Sc. Ervina Bilić, dr. med.

Zaposlena je u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i izvanredni je profesor u Katedri za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Obnaša funkciju predstojnice Klinike za neurologiju i voditeljica je Referentnog centra Ministarstva zdravstva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju.

Najuže područje njzinog znanstvenog, nastavnog i stručnog rada su neuromuskularne bolesti, klinička elektromioneurografija, neuropatska bol i metaboličke bolesti. Recenzent je za više znanstvenih časopisa (za Clinical Neurology and Neurosurgery je recenzirala 25 radova), recenzent je knjige iz područja kliničke elektrofiziologije, bila je mentor za 12 diplomskih radova (za jedan rad je dodijeljena Dekanova nagrada za studentski rad), bila je mentor u izradi više doktorskih disertacija. Autor je ili koautor više od 40 nastavnih tekstova i 40 znanstvenih i stručnih radova i ima 128 neovisnih citata prema WoS. Godine 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. Aktivno je sudjelovala brojnim inozemnim i domaćim kongresima i održala više pozvanih predavanja u inozemstvu iz područja neuromuskularnih bolesti. Voditelj je edukacije iz Kliničke elektromioneurografije, koautor nacionalnih smjernica iz područja neuromuskularnih bolesti i suvoditelj 10 tečajeva trajne medicinske izobrazbe iz područja neuromuskularnih bolesti u okviru kojih je bila i urednik 9 pratećih priručnika u izdanju Medicinske naklade. Voditelj je izbornog predmeta “Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava”, nastavnik je na više kolegija u okviru diplomske i poslijediplomske nastave Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i zamjenica je pročelnice Katedre za neurologiju.

Bila je voditelj projekta MZOŠ “Odrednice i rana dijagnoza bolesti motoričkih neurona u populaciji Hrvatske” i voditelj podprojekta u sklopu UKF projekta “Clinical and biological factors determining severity and activity of chronic graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation” (projekt u suradnji s NIH, Bethesda,USA). Suradnik je u Znanstvenom centru izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – istraživačka jedinica “Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja”.

Dopredsjednica je Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor Hrvatske liječničke komore, članica je Izvršnog odbora Hrvatskog vijeća za mozak, i Upravnog odbora Hrvatskog društva za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju.

Ervina Bilić je majka troje djece a hobi su joj slikanje, kuhanje i brzo hodanje.