Ljerka Pavković, dipl. med. tech.

Ljerka Pavković radi kao pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra Specijalne bolnice za rehabilitaciju Lipik.

2007. je diplomirala Menadžment u zdravstvu na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

Tijekom svog rada se dodatno obrazovala na polju palijativne medicine u CEPAMET-u Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sa željom da pomogne ljudima, inicirala je i su-osnovala Palijativni tim LiPa te ohrabruje mlade da se uključe u volontiranje. Aktivno sudjeluje u strategiji razvoja palijativne medicine u Republici Hrvatskoj i sveobuhvatne brige za hrvatske branitelje. S obzirom na njezino iskustvo u njezi na bojištu, educira medicinske sestre za njegu u kriznim situacijama i posljedično je imenovana predsjednicom Društva medicinskih sestara Domovinskog rata Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS).

Aktivni je sudionik i organizator brojnih stručnih skupova, seminara i predavanja, i domaćih i međunarodnih, a također je autor i koautor znanstvenih radova iz područja zdravstva.