DR. IRMA DEMIROVIĆ

Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać

PREDMET:  BIOGRAFIJA

Rodena u Bihaću 22.novembra 1983.godine, gdje je završila Opću gimnaziju, a potom upisala studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli,  i stekla zvanje dr medicine dana 23. oktobra 2013.godine. Prvo radno iskustvo  zasnovala u Z U Dom zdravlja Bihać, te u struci dr. medicine radila i na terenskim ambulantama Porodične  medicine u mjesnim zajednicama Brekovica,Srbljani i Ripač u okolini grada Bihaća. Shodno odluci  Vlade Unsko  – sanskog kantona obavljala  i poslove ovlaštenog mrtvozornika za općinu Bihać.

Po ugovoru o djelu radi i u Medicinskoj školi Bihać kao vanredni saradnik na predmetu Anatomija i fiziologija čovjeka, te volonterski radom pridonosi u radu Crvenog križa Bihać.

Dana 26.maja 2015.godine omogućen joj je prelazak u Z U Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“,Bihać , gdje je zaposlena na neodredeno vrijeme, na poslovima i radnim zadacima doktora medicine na Odjelu za onkologiju.

Od 26.06.2017.godine specijalizant internističke onkologije ispred Kantonalne bolnice, Bihać.

Prvi put se susrela sa problematikom malignih bolesti i onkološkog pacijenta na trećoj godini dodiplomskog studija Medicinskog fakulteta u Tuzli na predmetu Interna medicina , gdje je tokom ljetne prakse bila rasporedena na Odjeljenje onkologije UKC  Tuzla uz nadležnog mentora dr. Erika Dragnić spec. interne medicine, subspec.onkolog. Od tada je spoznala svoj put kojim želi ići i obavljati  posao uz maksimalnu posvećenost i psihološku podršku teško oboljelim onkološkim pacijentima prilikom hospitalizacije.

S obzirom da Kantonalna bolnica u sklopu PALL NET projekta međugranične saradnje između tri države  Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Mađarska otvara i „Stacionar palijativne njege“,uključena je i u edukaciju u sklopu CEPAMETA, Medicinskog fakulteta Sveučilišta Zagreb pod rukovodstvom  voditelja tečaja, Prof.dr.sc.Marijana Braš i Prof.dr.sc.Veljko Đordević.

Namjera joj je, da ukoliko postane spec.onkologije, opravda  očekivanja njenih pacijenata i profesora, a naročito da svojim radom doprinese  razvoju onkologije i unapređenju zdravlja sve većeg broja  onkoloških pacijenata.