Doc. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić, dr. med.

Dr. Boričević Maršanić ravnatelj je Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu.

Docent je na Edukacijskom i rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, docent na Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predavač na Dječjoj i adolescentnoj psihijatriji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Sveučilištu za primijenjene zdravstvene znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Zagreba.

Predaje Dječju i Adolescentnu psihijatriju na dodiplomskom i poslijediplomskom specijalističkom osposobljavanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.