Doc. dr. sc. Venija Cerovečki

Venija Cerovečki je docent na Katedri za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i specijalist obiteljske medicine u Domu zdravlja Zagreb-Centar. Trenutno je pročelnica Katedre za obiteljsku medicinu. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu predaje na nekoliko dodiplomskih i poslijediplomskih predmeta i mentor je na specijalizaciji iz obiteljske medicine. Područje njezina znanstvenog interesa uključuje edukaciju u medicini i osiguranje kvalitete u obiteljskoj medicini.