Dr. Saša Jevtović diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska. Završio je specijalizaciju iz psihijatriju I užu specijalizaciju iz psihoterapije u KBC Zagreb.
Dr. Jevtović je doktorirao 2011. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni je suradnik na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditelj Poliklinike Klinike za psihološku medicinu KBC-a Zagreb.
Primarni znanstveni interes dr. Jevtovića su klinička istraživanja u suradnoj psihijatriji. Predavač je na međunarodnim i nacionalnim psihijatrijskim kongresima.
2017. godine stekao je znanstveno zvanje docenta.