Doc. dr. sc. RANKO STEVANOVIĆ, dr. med.

Ranko Stevanović, docent; viši znanstveni suradnik, liječnik; specijalist obiteljske medicine; Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Ranko Stevanović predsjednik je Hrvatskog društva za farmaceutsku ekonomiju i zdravstvo (CSPHE), Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ravnatelj
Članstvo u stručnim društvima: Hrvatsko liječničko društvo; Hrvatsko društvo za javno zdravstvo; Europsko društvo za javno zdravstvo, Hrvatsko društvo opće / obiteljske medicine, Hrvatsko društvo medicinske informatike, Hrvatski HL-7 odbor, Hrvatsko društvo za telemedicinu
Voditelj Odsjeka za opću praksu/obiteljsku medicinu Zavoda za socijalnu medicinu
Član Radne skupine za javno zdravstvo u sklopu Projekta reforme Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Član Radne skupine za primarnu zdravstvenu skrb u okviru Projekta reforme Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Član Radne skupine za hitnu skrb u sklopu Projekta reforme Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Član Radne skupine za osiguranje kvalitete u okviru Projekta reforme Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
Publikacije: više od 200 znanstvenih i stručnih radova, brojni sažetci d kongresa, znanstvenih i stručnih skupova, brojni obrasci, tekstovi i dokumenti s uputama za planiranje i vrednovanje.