Doc. dr. sc. Nataša Klepac, dr. med.

Docent na Klinici za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Zagreb, Zagreb, Hrvatska.
Rođena je u Zagrebu, Hrvatska. Nataša Klepac je diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. Specijalizirala je neurologiju na Kliničkom bolničkom centru Zagreb tijekom 2002.-2007. Od 2007. do sada radi kao specijalist u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Docent neurologije je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se istraživanjem područja neurodegenerativnih bolesti, uglavnom Parkinsonova bolest i demencije, te je autor i koautor mnogih radova u Hrvatskoj i međunarodnoj medicinskoj literaturi.