Doc. dr. sc. Lovorka Brajković, prof. psih.

Doc.dr.sc. Lovorka Brajković, klinička psihologinja i psihoterapeutkinja. Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicine i zdravstva, kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija. Znanstvena je savjetnica u području biomedicine i zdravstva (kliničke medicinske znanosti) te je znanstvena suradnica u području društvenih znanosti, polje psihologija. Do 2015 godine je bila zaposlena kao klinički psiholog u KBC Zagreb (Klinika za psihološku medicinu i Klinika za psihijatriju). Od 2015. godine je voditeljica zdravstvenih programa u Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius, Zagreb, a od 2017 godine je docentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Obnašala je dužnost voditeljice Odjela za komunikacijske vještine u Centru za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Educirala se u području psihotraumatologije, psiho-onkologije, palijativne medicine i komunikacijskih vještina u zdravstvu. Objavila je više od 40 znanstvenih i stručnih radova, urednica je nekoliko knjiga i poglavlja u knjigama iz područja psihoonkologije, palijativne medicine, psihotraumatologije te je prezentirala svoje znanstvene radove na oko 70 europskih, svjetskih i domaćih kongresa. Pročelnica je sekcije psihologa u palijativnoj skrbi pri Hrvatskom psihološkom društvu te je predsjednica stručnog razreda psihologa u palijativnoj skrbi pri Hrvatskoj psihološkoj komori. Članica je Povjerenstva za palijativnu medicinu u Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Mentorica je psiholozima pripravnicima u području kliničke psihologije i palijativne skrbi. Članica je više europskih i domaćih stručnih društava.