Doc. dr. sc. JASMINKA STEPAN GILJEVIĆ, dr. med.

Specijalist pedijatar s užom specijalizacijom iz pedijatrijske hematologije i onkologije. Radi na Onkološkom odjelu Klinike za dječje bolesti, voditelj Odjela za solidne tumore Klinike za dječje bolesti i Referentnog centra MZ RH za solidne tumore dječje dobi. Viši znanstveni suradnik i profesor na visokoj školi – Zdravstveno veleučilište. v.d. predstojnika Katedre za hematologiju, transfuziologiju, imunologiju i humanu genetiku pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Docent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Bila suradnik na znanstvenim projektima Ministarstva znanosti: Solidni tumori i limfomi u djece (1997.-2002.) i Celijakija u djece: dijagnostika, maligna alteracija, rast (2002.-2005.). Voditelj projekta Ministarstva znanosti: Farmakogenetika u dječjoj onkologiji. U TEMPUS-ovom projektu Europske unije: Palliative and Pain Medicine Project bila sam voditelj projekta za Hrvatsku. Član sam Upravnog odbora humanitarne zaklade „Sierra“. Također sam član SIOP-a (International Society for Pediatric Oncology), pedijatrijskog društva, hematološko-transfuziološkog društva, društva za palijativnu medicinu i društva za rijetke bolesti.

2011. primila zlatnu povelju „Liječnica desetljeća“ sa zlatnom značkom Internacionalne lige humanista.

Predsjednica zagrebačkog ogranka Hrvatskog pedijatrijskog društva.