Akademik Ivica Kostović

Ivica Kostović, professor emeritus, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za istraživanje mozga. Rođen u Zagrebu 07. 06. 1943. godine.

1967. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (MFZ); 1970. magistrirao na Postdiplomskom studiju PMF-a u Zagrebu; 1972. doktorirao na MFZ; 1972-1974. poslijedoktorsko usavršavanje iz područja neuroanatomije na Johns Hopkins University School of Medicine (SAD).

Zvanja i istraživačko iskustvo: 1965.-1967. znanstveni suradnik Zavoda za anatomiju MFZ; 1968.-1972. asistent za područje anatomije, Zavod za anatomiju MFZ; 1975.-1977. docent za područje anatomije, Zavod za anatomiju MFZ; 1976. Visiting Assistant Professor of Neuropathology i Research Fellow, Department of Neuroscience, Harvard Medical School; 1978.-1980. izvanredni profesor za područje anatomije, MFZ; 1979.-1989. studijski posjeti Sveučilištu Yale. Od 1981. do danas redoviti profesor za područje anatomije i neuroznanosti, MFZ. 0d travnja 2014. godine professor emeritus.

Od 2000 do 2103. ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga.

Glavni istraživač na 5 međunarodnih (američke ustanove N.I.H. – D.H.H.S.) i 10 domaćih istraživačkih projekata.

Redoviti član HAZU od 2006. Predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost.