Sažeci

Sažeci

upute za pisanje sažetaka sažetak molimo pisati na hrvatskom jeziku sažetak molimo pisati kao word dokument opseg sažetka: do 300 riječi elementi prijave sažetka: naslov sažetka; ime autora; imena koautora; ustanova, grad, država autora i...

Opširnije
Program

Program

Teme Konferencije Konferencija će se odvijati u obliku panel predavanja i usmenih izlaganja. Što danas znamo o ljudskom mozgu? Kakva je učestalost bolesti mozga u svijetu i Hrvatskoj? Koliko razumijemo i surađujemo u liječenju bolesti mozga?...

Opširnije
Ostale obavijesti

Ostale obavijesti

REGISTRACIJSKI DESK Registracijski desk će početi s radom pola sata prije početka predavanja i završiti pola sata nakon završetka predavanja. SLUŽBENI JEZICI Službeni jezik Konferencije je hrvatski. Simultano prevođenje nije osigurano. PISMO...

Opširnije